Προνήπιο

“Θέλω του φίλους μου να βρω, πάμε να παίξουμε στον Πελαργό!”

Στον τέταρτο χρόνο της ζωής του ο κόσμος του παιδιού κυριαρχείται από ζωηρή φαντασία. Πλέον, αρχίζει να συμπεριφέρεται πιο ανεξάρτητα και να αναζητά την παρέα άλλων παιδιών. Είναι σε θέση να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια

Επίσης με δύο τμήματα χωρισμένα ανάλογα με το εξάμηνο γέννησης του παιδιού.  Στο προνήπιο βοηθάμε το παιδί να καλλιεργήσει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει, έτσι ώστε να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και επάρκεια.