Προ-προνήπιο

“-Μόνος μου!”

“-Μόνη μου!”

“-Να παίξουμε!!!”

Στον τρίτο χρόνο της ζωής του παιδιού παρατηρούνται εντυπωσιακές αλλαγές σε ότι αφορά στην κοινωνική, νοητική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Γίνεται ολοένα και περισσότερο ανεξάρτητο αρχίζοντας όμως να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη των κανόνων. Αρχίζει να αποκτά συναίσθηση των ικανοτήτων του και των ιδιαιτεροτήτων του και είναι σημαντικό για αυτό να αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα του από το περιβάλλον του!

Ο Πελαργός έχει δύο τμήματα προνηπίου ανάλογα με το εξάμηνο γέννησης του παιδιού. Το ελεύθερο παιχνίδι έχει τη θέση του μέσα στην ”τάξη” αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένο, πιο σταθμισμένο. Οι έμπειρες παιδαγωγοί προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά καθώς και την θαλπωρή και την ασφάλεια που έχει ανάγκη για να εξελιχθεί και να νιώσει περήφανο για τον εαυτό του.