Φιλοσοφία

Στον Πελαργό θεωρούμε ότι η πρώτη επαφή του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι οι εμπειρίες ενός ανθρώπου στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του, επηρεάζουν ιδιαίτερα την μετέπειτα εξέλιξή του. Προσφέρουμε λοιπόν στο παιδί πολλή χαρά, φροντίδα, αγάπη και όση εκπαίδευση χρειάζεται στις τρυφερές αυτές ηλικίες.

Μέσα από το ελεύθερο και το ομαδικό παιχνίδι, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων καλλιεργούμε δεξιότητες όπως η ευρυματικότητα, η φαντασία, η δημιουργικότητα και ομαδική συνεργασία.

Φροντίζουμε λοιπόν για την συναισθηματική, νοητική και κοινωνική του ανάπτυξη των παιδιών και τα προετοιμάζουμε άρτια τα παιδιά για την μελλοντική σχολική τους σταδιοδρομία.

Αρωγοί στην προσπάθεια μας αυτή είναι οι γονείς με τους οποίους υπάρχει αγαστή συνεργασία και αλληλεπίδραση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Εξάλλου σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι ίδιοι οι γονείς υπήρξαν κάποτε μαθητές στο σταθμό μας!